AI alati

ChatGPT - poznaje sve svetske jezike, jasno mu napišite komandu jer može da napiše kratak tekst, članak, knjigu, pesmu, basnu, vic, komentar a i kodove za razne programske jezike
Wolfram|Alpha - Računanje zadataka
Playground - izrada programa
Beautiful - izrada prezentacija sa slajdovima
Soundrav (Sound AI) - kreiranje muzike
Midjorney - generator fotografija
Poised - pomaže da vežbate komunikaciju
MURF AI - Generator ljudskog glasa
Synthesia AI – kreira video zapise od običnog teksta za svega nekoliko minuta
Durable.co – kreira sajtove za 30 sekundi
Stock AI – besplatne fotografije
LEX Page – uči da razume vaš stil pisanja i na osnovu toga generiše novi tekstualni sadržaj u istom stilu kao što bi ga vi napisali
Texti – Generator teksta ekstenzija za Chrome
Validator AI – Ocenjuje biznis ideje
Browse AI – skrejper (scraper) skidanje i nadgledanje podataka sa nekog veb-sajta
DALL·E 2 – proizvodi fotografije na osnovu tekstualne komande
Ideas AI – generator biznis ideja
Interior AI – Dizajner enterijera. Okačite fotografiju vašeg prostora i što detaljnije tekstualno opišete vaše želje
The COM - Automatizovana izrada sajtova
Texta - AI kreator SEO članaka
Supercreator - kreiranje kratkih video klipova